Seminaret om "Den fjerde, industrielle revolusjon" som HN med samarbeidspartnere arrangerte på HSH fikk gode tilbakemeldinger

Skrevet .

Evalueringen etter seminaret «Industri 4.0″ viser at temaet har relevans for en stor overvekt av bedriftene våre, og at samhandling er et ord som går igjen i kommentarene etter workshop’en:

» Samhandling for å løse delingsutfordringene, få bedrifter med, få dem til å dele, se behovet og fordelene»

«Sette sammen de aktørene som ønsker endring i klynger på tvers av bransjer. Skape arenaer»

«Jobbe videre med å bygge kompetanse for å skape endring i organisasjoner og forretningsmodeller, samt å treffe markedet bedre»

Kick-off seminaret på HSH følges nå opp med workshops og seminarer. Samtidig jobbes det med å få fram tema som har relevans til Industri 4.0 i de bacheloroppgavene som studentene ved HSH skal ta fatt på senere i høst.

Her er terminlisten for de neste månedene:

Påmelding og program her:

https://nforeningen.no/event_organizer/industri-4-0/