Lederne for næringsforeningene i aksen Bergen-Stavanger møtes i Haugesund neste uke. Fra venstre: Harald Minge, Stavanger, Marit Warncke, Bergen, Anne Grete Sandtorv, Stord og Egil Severeide, Haugesund

Et styrket Vestlandet er målet for samlingen som næringsforeningene skal ha i Haugesund under sildajazzen

Skrevet .

HN-direktør Egil Severeide har invitert sine venner i Bergen, Stord og Stavanger til samtaler og sosialt samvær neste uke. Vestlandets posisjon er det overordnede temaet, og her er det mye å snakke om, skal vi tro lederen i den regionale næringsforeningen.

– Det skjer mye på Vestlandet nå, som vil knytte oss mye tettere sammen. De neste ti årene kan vi ha både Rogfast og Hordfast på plass- det vil redusere reisetiden mellom Stavanger og Bergen fra fem til to en halv time. Sammenslåingene av høgskolene på Vestlandet gir oss muligheter for å løfte kompetansen vår, og næringspolitisk har vi mange felles utfordringer i den mest vekstkraftige aksen langs kysten.

Blant annet skal vi  ha et møte med olje- og energiminister Terje Søviknes sammen med en del av bedriftene våre og der olje og gass og rammevilkår for bedriftene våre vil bli grundig diskutert, sier Severeide.

terje søviknes

Olje- og energiminister Terje Søviknes skal møte næringsforeningene og bedriftsledere i regionen i Haugesund neste onsdag