Statssekretær Bård Hoksrud under møtet i Etne, sammen med Inge Fatland fra Fatland (Foto: Terje Emil Johannessen, Karmsund)

- Vi vil vise statssekretæren at det er bred stor-regional enighet om at E 134 er det beste alternativet for ny hovedferdselsåre mellom Vest- og Øst-Norge, sier HN-direktør Egil Severeide

Skrevet .

Tidligere denne uka møtte han sammen med andre viktige støttespillere til E 134, statssekretær Bård Hoksrud  i Etne. Asbjørn Moe i Etne og Vindafjord Næringsutvikling var initiativtaker til møtet og sammen med Næringsforeningen ble det innkalt til stormobilisering. Resultatet ble at representanter for en rekke næringsorganisasjoner og bedrifter møtte fram for å fortelle statssekretæren om hvorfor E 134 er og blir den viktigste hovedforbindelsen vest-øst.

– Vi står ikke alene i kampen for E 134. Sørfylket er med oss, Telemark er med oss, Sunnhordland er med oss og det samme er deler av miljøet i Bergen. Lastebileierne fra Agder til og med Hordaland har klart gitt uttrykk for at E 134 må prioriteres, sier Severeide.

– Argumentasjonen vår er enkel: E 134 må ses i sammen med E 39. Når Rogfast/Hordfast er klar, vil det bli en markant trafikkøkning på E 134, fordi den vil få trafikk fra alle tre regionene; Stavanger, Haugesund/Sunnhordland og Bergen. Det er ingen av de andre alternativene som vil nå så bredt. Tilbud skaper etterspørsel, og når vi får en betydelig oppgradering av fjellovergangen og eliminerer sjansene for vinterstengning, vil E 134 være det foretrukne alternativet  for et nedslagsfelt som ingen andre ferdselsårer vest-øst kan vise maken til.

Hoksrud deltok aktivt i diskusjonen, og jeg følte vi fikk gitt ham en ny dimensjon i vurderingen. Hele vest-øst-forbindelsen er under utredning nå, og Hoksrud regner med at det kan tas en beslutning om hvilket eller hvilke alternativer (det kan bli to) som blir valgt i 2015. Hvis E 134 «vinner», er det ganske sikkert at bevilgningene også vil økes slik at veistrekningen får en standard som gjør at vi slipper vinterproblemene som har ridd E 134 som en mare denne vinteren, sier Severeide.

Les hva HA skriver:

http://www.h-avis.no/nyheter/vi-har-en-jobb-a-gjore-1.8428549

Her er de som møtte statssekretær Bård Hoksrud i Samferdseldepartementet på møtet i Etne:

Terje Halleland, Fylkesvaraordførar Rogaland Fylkeskommune

Egil Severeide, Haugesundregionens Næringsforening

Karl Tormod Karlsen, Haugaland Vekst

Harald Minge, Næringsforeningen i Stavangerregionen

Hallvard Ween, NHO Rogaland

Nicolai Boye, NHO Telemark

Øystein Hansen, LO Rogaland

Jan Ove Aasen, SMB Odda

Gunnar Moland, Boliden

Øystein Matre, Westcon Yard AS

Svein/Inge Fatland, Fatland Ølen AS

Herman Berg, Norsk Lastebileierforbund,NLF

Asbjørn Moe, Etne og Vindafjord Næringsutvikling SA

sever pluss hokk HN-direktør Egil Severeide under møtet i Etne.