Få idrettsprosjekt har en bredere forankring enn Fjord Motorpark, mener styreleder Arvid Grimstvedt.

 Fjord Motorpark har nylig avsluttet en åpen emisjon mot nye klubber. Hele 25 klubber av ulik kategori fra Sandnes i sør til Bergen i nord, samt noen nasjonale klubber, er inne på eiersiden.

Skrevet .

I tillegg er det ytterligere 10 klubber med i Motorsportrådet. I alt deltar 35 klubber i spesifikasjonen av idrettsanlegget.

Disse klubbene organiserer over 3.000 medlemmer i regionen og enda flere tar vi med medlemmer bosatt i andre deler av landet.

Dette er klubber innen ulike motorsportgrener, sykkelsport eller luftsport. I tillegg til idrettsklubber, er det med flere interesseklubber innenfor bil og motorsykkel, ofte i kombinasjon for
trafikksikkerhet.

Prosjektet støttes av 4 forbund: Norges Motorsportforbund, Norges Bilsportforbund, Norges Cykleforbund og Norges Luftsportforbund. Dette understreker at behovet for denne type
idrettsanlegg for flerbruk er stort på Vestlandet.

Vi har vært i kontakt med Norges Idrettsforbund, og heller ikke de kjenner til et idrettsarena-prosjekt med bredere forankring, sier styreleder Arvid Grimstvedt.

Vi har organisert prosjektet i et aksjeselskap for å ha forutsigbare rammer for beslutninger og prosesser, men eierne er alle frivillige organisasjoner. Vi har
ingen dominerende eiere, og det er viktig for å lykkes med å utvikle et breddeanlegg for flerbruk av denne dimensjonen.

Fjord Motorpark vil bli Vestlandets største idrettsanlegg for flerbruk for motorsporsport, sykkelsport, og luftsport, kombinert med øvingsbaner for yrkessjåfører og andre trafikanter i alle aldre. Flerbruk er en
viktig strategi for å utvikle et bærekraftig idrettsanlegg.

Cycleklubben Haugaland planlegger utstrakt bruk av både asfaltbaner og terreng til trafikksikker sykkeltrening og sykkelritt. Det planlegges også en egen
BMX-bane av høy standard.

Haugaland Seilflyklubb planlegger å gjøre sin aktivitet lettere tilgjengelig for sine medlemmer ved blant annet benytte dragracebanen som alternativ rullebane