Norbris er et av skipene som eies av Arriva Shipping, som er det nye navnet på rederiet Sandfrakt i Ølensvåg.

Det tradisjonsrike Ølensvåg-rederiet Sandfrakt driver med mer enn å frakte sand. Derfor skiftet selskapet nå navn til Arriva Shipping

Skrevet .

Navneskiftet skjer 15.oktober.

– Mange forbinder Sandfrakt med frakt av sand – ikke unaturlig, og det var også der det hele begynte, men i dag er Sandfrakt et moderne stykkgods- og bulkrederi som transporterer et diversifisert sortiment av varer.

Vi har ment at et skifte av navn var nødvendig for bedre å få frem hva vi egentlig driver med, sier daglig leder Sindre Matre.

Arriva er et italiensk verb som betyr «kommer». Derfor passer det godt til et rederi som stadig er i bevegelse og utvikling, kjent for punktlighet og for å være til å stole på.

– Arriva Shipping kommer alltid frem med skipslasten, sier Sindre Matre.

Arriva Shipping eier, befrakter og driver 9 egne skip i tillegg til at rederiet leier inn skip til oppdrag. 8 av skipene er selvlossere og 1 er containerskip.

Flåten er moderne med M/V Norbris, en 5.500-tonner bygget i 2002 som siste tilskuddet på stammen.

Norbris ble kjøpt inn høsten 2012. Rederiet sysselsetter 132 sjøfolk – hvorav 27 er norske (derav 3 norske matroslærlinger), foruten 9 landansatte på kontoret i Ølensvåg. ‘

Konsernet hadde i 2012 en omsetning på 187 MNOK. Til tross for krevende tider etter finanskrisen i 2008, har Sandfrakt klart seg bra. Når rederiet nå skifter navn, er det med utgangspunkt i sunne økonomiske resultater.

– Samtidig med skiftet av navn, endrer vi også logoen vår, men det blir de samme fargene i logoen, og «S»-en i det gamle navnet tar vi med oss i det nye uttrykket, sier Sindre Matre.