NITO støtter Arbeiderpartiets partiprogram, og har sendt flere konkrete innspill i et brev til partiets fylkeslag. Større satsning på ingeniørutdanningene, matteløft og en videreutviklet lærerutdanning er noen av innspillene.

Skrevet .

Med tanke på ingeniørfagene mener NITO at finansieringskategorien for ingeniørutdanningene må økes slik at høyskolene får nok midler til å ivareta hver enkelt student. I 2012 var det kun 47 prosent som fullførte ingeniørutdanningen på normert tid (tre år). NITO mener at moderne laboratorium og utstyr, mer praksis ute i næringslivet og flere lærere for hver student på fellesfag som matematikk og fysikk ville gjort mange flere studenter i stand til å fullføre studiet.

Når det gjelder matematikkundervisningen er NITO blant annet opptatt av behovet for en mer praksisrettet og relevant undervisning, og håper at et matteløft også vil innebære mer satsning på fag som teknologi og design samt valgfagene Teknologi i praksis og Forskning i praksis.

Med tanke på videreutvikling av lærerutdanninger foreslår NITO konkret at lærere som deltar i etter- og videreutdanning må få dekket sin deltakelse fullt ut, også når det gjelder arbeidstid. I tillegg bør alle lærerutdanninger bør på sikt integreres i en femårig masterutdanning
Les hele innspillet som vedlegg nederst på siden.  

Les også https://nforeningen.no/node/148487