Lene Jørgensen er Førsteamanuensis ved HVL og fagansvarlig for LEAN-studiet som raskt ble fulltegnet.

Den nyetablerte videreutdanningen på Høgskolen i fagfeltet LEAN ble raskt fulltegnet.

Skrevet .

Etter sterkt ønske fra næringslivet i regionen tilbød Høgskulen på Vestlandet (HVL) våren 2018 for første gang en studiepoengsgivende videreutdanning i Ledelse, forbedring og LEAN på campus Haugesund.Utdanningen ble raskt  fulltegnet, og det er ikke mulighet til å søke på flere plasser i denne omgang. -LEAN er ikke en ny metodikk, men vi opplevde en ny bølge av interesse rundt dette, kan studieleder Tone Merete Brekke fortelle.

– Vi ønsker at studiet skal bli en møteplass for de som ønsker å lære om dette, og at studentene kan bruke dette som en arena for nettverksbygging på tvers av offentlig og privat sektor. Lene Jørgensen er Førsteamanuensis ved HVL og fagansvarlig for studiet. Hun sier at det er veldig in i tiden å være en «lærende organisasjon», og bedre ressursutnyttelse og heving av kvalitet er høyaktuelle tema i alle typer virksomheter i dag. I tillegg til Lene Jørgensen har HVL hentet inn ekstern kompetanse. Jan Steffensen har lang erfaring med implementering av LEAN i ulike virksomheter og vil gi studentene læring i bruk av konkrete LEAN virkemidler.

– Planen vår er at studentene skal jobbe med prosjektoppgaver som er direkte knyttet til relevante problemstillinger i deres arbeidshverdag. Dermed vil de allerede gjennom studietiden kunne være med å forbedre arbeidsplassen sin. Studenter som ikke kan knytte prosjektoppgaver til en nåværende arbeidsplass, vil få jobbe med caseoppgaver. Videreutdanningen er samlingsbasert, på ettermiddags- og kveldstid, og passer dermed godt å kombinere med jobb. Studenten kan se frem til en LEAN og lærerik vår, avslutter Brekke.