Hydro Karmøy leverte et samlet overskudd før renter og skatt på 364 millioner kroner i 2016. Verksledelsen ser frem til et begivenhetsrikt jubileumsår i 2017.

Skrevet .

– 2016 går inn i historiebøkene som et av de mest positive i verkets historie. At Hydro har valgt Karmøy som vertsfabrikk for verdens mest klima- og energieffektive aluminiumproduksjon åpner et nytt og spennende kapittel for oss. Nå ser vi frem til å både feire 50 år og å åpne teknologipiloten senere i år, sier fabrikksjef ved metallverket Tom Petter Johansen.

Hydro Karmøy består av både et metallverk som produserer primæraluminium og støperiprodukter for bruk i kabler, bygninger og biler. I tillegg produserer valseverket plater og kveiler av aluminium som i hovedsak brukes i elektriske applikasjoner, bil- og bygningsindustrien. Totalt jobber omtrent 650 personer i driftsorganisasjonen på verket.

– I tillegg er det til tider opp mot 500 personer som jobber med å bygge teknologipiloten som ved årsskiftet var omtrent 70% ferdigstilt og i rute for ferdigstillelse i fjerde kvartal i år, sier Johansen.

 

Svakere etterspørsel i fjerde kvartal

 

Regnskapstallene for fjerde kvartal viser at metallverket leverte et overskudd på 78 millioner kroner før renter og skatt. Valseverkets regnskap endte på et overskudd på seks millioner kroner.

Fabrikksjef ved metallverket, Tom Petter Johansen, sier resultatet for fjerde kvartal er positivt påvirket av høyere priser, men at sesongmessig svakere etterspørsel og høyere faste kostnader trekker resultatet ned sammenlignet med tredje kvartal. Johansen trekker frem ny produksjonsrekord i elektrolysen for året som helhet som bevis på organisasjonens evne til kontinuerlige forbedringer.

– Samtidig opplever vi tøffere konkurranse innenfor våre produktområder noe som setter større krav til produktkvalitet og kostnadseffektiv drift, sier Johansen.

Fabrikksjef ved valseverket, Svein Oscar Vormedal, sier fjerde kvartal var preget av negativ utvikling i det britiske markedet i etterkant av Brexit-avstemmingen.

– Vi legger likevel bak oss et år hvor vi kan se tilbake på både produksjons-, og salgsvolumrekord etter flott innsats og godt utført forbedringsarbeid fra alle ansatte. Han legger til at særlig gledelig er de gode HMS tallene, med ingen fraværsskader og vesentlig redusert sykefravær ved fabrikken.

– Totalt sett gikk etterspørselen etter valsede produkter ned med syv prosent i fjerde kvartal, noe som er normalt for årstiden, sier han. Framtidsutsiktene er ifølge Vormedal likevel positive, og han trekker spesielt frem klimafordelen ved norskprodusert aluminium som begrunnelse.

– Når aluminium fremstilles ved hjelp av klimavennlig vannkraft, blir CO2-utslippet per tonn aluminium bare 20 prosent av utslippet fra et aluminiumverk som drives med strøm fra kullkraftverk, noe som er mest vanlig i verden. Derfor er aluminium fra Karmøy viktig for det globale klimaet., sier han.