Tidligere styreleder Rolf Sjursen og adm.dir. Egil Severeide i Næringsforeningen har hatt regional plan som møtetema i mange år.

Kommunalministeren har i stor grad gitt kommunene medhold i regionalplan-anken. En seier for lokaldemokratiet, sier HN-direktøren.

Skrevet .

For to dager siden kom omsider svaret fra kommunalministeren på anken som  Karmøy, Tysvær og Bokn sendte inn i «protest» mot bestemmelser i regionalplanen som Fylkestinget har vedtatt for Haugalandet. Denne planen legger overordnede føringer for arealdisponeringen i regionen de neste ti-årene, og definerer hvor det skal bygges infrastruktur, handelsområder, næringsfelt  og boliger.

Næringsforeningen har vært representert i prosjektgruppen for arbeidet med regionalplanen siden starten for åtte år siden, og vært en aktiv pådriver for en mer lokaldemokratisk utvikling av regionen. Planen er  for styrende, den inneholder for mye «skal» og for lite «bør». De tre kommunene som har anket har vært av samme oppfatning, og Sanner har i sin avgjørelse gitt kommunene rett i at enkelte, viktige bestemmelser er for bastante og detaljerte, og har endret «skal» til «bør».

-Det er ikke snakk om fullt frislepp. Det handler mer om at definisjonsmakten flyttes til kommunestyrene, sier Høyres Sveinung Stensland i en kommentar til Haugesunds Avis.

HN-direktør Egil Severeide mener avgjørelsen til departementet og Sanner er en seier for lokaldemokratiet, og gir regionen en god mulighet til selv å påvirke sin egen utvikling.

– Det som er gledelig er at de fem punktene som ble tatt opp i hovedsak er endret slik kommunene ønsket å ha det gjennom vedtak fra departementet. Og den gjennomgående tråden i forandringen som er gjort er at vi nå får en mer rådgivende plan, i motsetning til den detaljstyringen som lå i den opprinnelige regionalplanen, sier Severeide.

-Her synes jeg vi som region kan slå oss på brystet og si at en samlet innsats på tvers av kommuner og politiske partier  lokalt og sentralt og aktiv deltakelse fra næringslivet har gitt resultater. Det nytter å engasjere seg, særlig hvis vi klarer å jobbe i takt.  Selv om  vi som næringsforening nok kunne har tenkt oss enda mer justering, får vi nå konkludere med at det vi fikk til, fikk vi til sammen.

Endringene gir oss mulighet til i større grad bestemme selv gjennom kommuneplanene og lokale prosesser hvor og hvordan vi skal bo utvikle oss. Vi slipper å bli detaljstyrt av byråkratene i Stavanger i ett og alt, sier HN-direktøren. 

Les denne

og denne