Høyesterett fastslår at rettigheter i tariffavtalen i verftsindustrien gjelder også for tilreisende arbeidere uten avtale.

Skrevet .

De gir dermed LO og Staten medhold i den årelange striden med NHO og norske verft, skriver Teknisk Ukeblad.

Arbeidstakerorganisasjonen NHO og ni norske verft gikk til sak mot Staten etter at Tariffnemnda kom fram til at avtalefestede rettigheter som fri kost, losji og reise også skulle gjelde for tilreisende arbeidere uten tariffavtale.

Dette prinsippet, kalt allmenngjøring av den norske tariffavtalen, var i strid med EØS-avtalens prinsipper om fri flyt av arbeidskraft, mente NHO.

LO har på sin side fastholdt at allmenngjøring er et viktig vern mot sosial dumping.

Høyesteretts enstemmige avgjørelse kom etter at LO og Staten tidligere har fått medhold i tingretten og i lagmannsretten.

Les hele saken her: http://www.tu.no/industri/2013/03/05/seier-til-lo-i-verftssaken