Statoil har valgt å selge andeler i oljefelt både på norsk og britisk sokkel. Midlene vil bli brukt til å utvikle nye funn flere steder.

Skrevet .

Selskapet opplyser i en pressemelding at det er snakk om salg av minoritetsandeler av Gullfaks og Gudrun på norsk sokkel.

Feltene Schiehallion og Rosebank på britisk sokkel selger Statoil seg derimot helt ut av fordi de ikke er i selskapets kjerneområder.

– Vi realiserer meget gode verdier fra feltene både i Storbritannia og i Norge. Vår tanke er at vi ønsker å bruke disse midlene til å investere i nye prosjekter på norsk sokkel og andre steder, sier Helge Lund, konsernsjef i Statoil til NRK.

Statoil forventer å inntektsføre en gevinst på fra transaksjonen estimert til mellom 1,3 og 1,5 milliarder dollar.

Helge Lund sier til NRK at disse pengene vil bli brukt til å utvikle nye funn flere steder, men kanskje spesielt på norsk sokkel.

– Vi har gjort store funn på norsk sokkel, og da kreves kapital de neste årene for å utvikle dem best mulig. Først og fremst er vår jobb å investere der vi får mest avkastning for pengene. Der står Johan Sverdrup-feltet i
særklasse, sier Lund.

Les hele saken her: http://www.nrk.no/okonomi/statoil-selger-oljefelt-andeler-1.11189466