- Omsider er Haugesund-regionen hørt, sier administrerende direktør Egil Severeide i Haugesundregionens Næringsforeningen.

Skrevet .

Han representerer over 1500 bedrifter i regionen og har med stigende uro sett hvordan arbeidsledigheten har bitt seg fast.

–          Vi tok opp behovet for motkonjunkturtiltak i vårt møte med stortingsrepresentantene fra Hordaland og Rogaland allerede i fjor vår. Når Haugesund i fjor høst toppet statistikken med bykommuner med høyest ledighet i landet, ble behovet dokumentert.

–          Men det har vært vanskelig å nå fram med budskapet, når det meste har dreid seg om oljenedturen i Stavanger-området. Nå får vi uttelling. Det er veldig positivt at regjeringen nå svarer i revidert budsjett, men det har tatt tid, sier Severeide.

At Haugesund og Karmøy nå får 22 millioner kroner til bekjempelse av ledigheten må resultere i at kommunale vedlikeholds- og byggeprosjekter blir forsert for å skaffe arbeid til ledige hender.

–          Dette er en hastesak. Vi kan ikke leve med en ledighet på 5-6 prosent over tid, sier Severeide.

Han er også opptatt av at Haugesunds spesielle situasjon blir viet oppmerksomhet. I en analyse som NAV nylig gjennomført på bestilling fra Næringsforeningen ble det dokumentert at regionsenteret har hatt høyest ledighet i Rogaland gjennom 30 år!

Årsaken er at byen både i opp- og nedgangstider har en høy andel utenlandske statsborgere, at utdanningsnivået både i befolkningen og blant ledige er lavere enn i Rogaland og at Haugesund i stor grad tiltrekker seg personer med økonomiske og sosiale utfordringer, både fra andre kommuner på Haugalandet og fra Sunnhordaland.

Dette setter Haugesund i en spesiell situasjon, og gjør det nødvendig med mer langsiktige tiltak for å snu utviklingen, sier Severeide.

 

 

Her er regjerings tiltakspakke for SørVestlandet:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-forsterker-innsatsen-for-arbeid-aktivitet-og-omstilling/id2500285/