-  Det er ikke først og fremst kundene sentrum konkurrerer om. Det er de attraktive leietakerne, sier sentrumsekspert Odd Midtskog.

Skrevet .

 Det er ikke først og fremst kundene sentrum konkurrerer om. Det er de attraktive leietakerne. Mange attraktive leietakere velger bort sentrum, fordi de der må forholde seg til to vertskap.

For det første gårdeierne, for det andre kommunen, som forvalter viktige rammebetingelser. Samarbeidet her er ofte dårlig.

Til sammenligning sitter Amfi-kjeden og styrer 66 kjøpesentre over hele landet. Hvor mye enklere er det ikke å forholde seg til dem enn å lete hos en og en gårdeier i byene, spør Midtskog.

Ved Mjøsa

Selv viser han til Hamar som et eksempel på en ny tid. Der etablerer man nå et eget aksjeselskap som skal ta seg av utleie av sentrumslokaler.

Selskapet skal være en felles portal for interesserte leietakere, og koordinere etableringer, butikkmiks og åpningstider.

– Gårdeiere må samarbeide i stedet for å skule på hverandre?

–  Det kompliserer når gårdeiere også føler de har en intern konkurranse seg imellom, men det har gått for langt når de bare konkurrerer om smulene etter at kjøpesentrene har forsynt seg, sier Midtskog til aftenbladet.no. –  Hva mener du med det? –  Situasjonen er slik: Leietakere står i kø for å komme inn i attraktive kjøpesentra.

Der er de kyniske, og hiver gjerne en annen leietaker på dør hvis de ser en mulighet for å få inn en annen som har større omsetning. I sentrum er det ingen kø for å overta ledige lokaler.

Gårdeiere vil senke prisen for å få inn nye leietakere i ledige lokaler, eller de tilbyr langtidskontrakter til de som alt leier de mest attraktive lokalene. Slik framstår kjøpesentrene som dynamiske og nyskapende, mens sentrum framstår som statisk og kjedelig, sier Midtskog.

–  Og hva er medisinen?

– Det er en regel, selv om det finnes unntak, at lokalene som blir ledig i sentrum, vil bli overtatt av en virksomhet som ikke er like attraktiv som den som var der før. Kommunen er såre fornøyd, bare det ikke er gråpapir i vinduene.

I rådhuset tror de at en butikk er en butikk, men de tar feil. For å snu utviklingen må gårdeierne stille med en felles profil, og kommunen må ta sitt ansvar som vertskap alvorlig.

På Hamar har kommunen tatt alle kostnader ved etablering av det nye aksjeselskapet, sier Midtskog.

Les mer her:

http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/stavanger/Sentrumsekspert—En-butikk-er-ikke-en-butikk-3032136.html