Gassco har begynt å se på Barentshavet på nytt. Nye gassfunn i nord har skapt behov for nye analyser av hva man skal gjøre med gassen og hvordan den skal transporteres

Skrevet .

– Vi starter nå opp en ny analyse sammen med de aktuelle selskapene hvor vi ser på hva som vil være en hensiktsmessig infrastruktur i, og ut fra Barentshavet, sier Thor Otto Lohne i Gasscotil aftenbladet.no.

Om gassfunnet på Norvarg er så stort som Total håper, kan det blåse liv i debatten om gassrør til Barentshavet.

Her ligger gass verdt milliarder, men den er verdiløs uten en vei til markedet. Et gassrør på 1180 kilometer kan være løsningen, men ingen vil ta regningen.

Total har ambisjoner om å finne mer gass i Barentshavet og de tror også andre har det.

– Vi har hatt troen på at det finnes gass i kommersielle mengder i Barentshavet. Det er heller ingenting som tyder på at interessen for Barentshavet er avtakende, heller tvert om, sier Halvorsen.

Les mer her:

http://www.aftenbladet.no/energi/Leter-etter-losningen-3168099.html