Norske arbeidsgivere forventer et stabilt arbeidsmarked neste år, og økt bemanning i alle sektorer allerede i første kvartal.

Skrevet .

Den største bemanningsveksten forventes innen bransjegruppen finans, forsikring, eiendom og konsulenttjenester og i handel- og servicenæringen, fremgår det av Manpowers globale arbeidsmarkedsbarometer.

Åtte prosent av arbeidsgiverne planlegger å øke antall ansatte, mens tre prosent har planer om å redusere antall ansatte i første kvartal neste år. Sesongjustert blir netto bemanningsvekst på seks prosent, i følge Dagens Næringsliv

I Stor-Oslo ser det derimot ut til å stoppe opp. Arbeidsgiverne i hovedstadsområdet venter at bemanningen blir stående på stedet hvil i første kvartal i 2013. Nedgangen er på hele 12 prosentpoeng sammenlignet med forrige kvartal og 17 prosentpoeng sammenlignet med samme måned i fjor.

Les hele saken her: http://www.dn.no/forsiden/naringsliv/article2525034.ece