NHO-bedriftene frykter at veksten i norsk økonomi stopper helt opp og tipper over i tilbakegang i mange deler av landet. Det skyldes svake internasjonale konjunkturer og avdempet innenlandsk etterspørsel.

Skrevet .

I den ferske utgaven av kvartalsrapporten til Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) – «Økonomiske overblikk» – gir medlemsbedriftene det svakeste bildet av markedssituasjonen siden høsten 2010.

– Vi tror fastlands-BNP vil vokse med bare rundt 2,0 prosent i år og neste år. Vår vurdering av tallene er at risikoen ligger på nedsiden av dette anslaget og at veksttakten kan falle enda mer, sier avdelingsdirektør Dag Aarnes i NHO i en pressemelding tirsdag.

Det er industrien, og spesielt eksportbedrifter, som ikke har leveranser til petroleumssektoren som har de laveste forventningstallene.

Samtidig er også bedrifter med store leveranser til oljesektoren mindre positive enn tidligere. Årsaken er blant annet at de taper markedsandeler til utenlandske konkurrenter, viser den nye rapporten.

Les hele saken på dn.no her: http://www.dn.no/forsiden/naringsliv/article2683694.ece

eller på nho.no her: http://www.nho.no/oekonomisk-politikk-og-analyser/norge-sakker-farten-article25978-86.html