Snøhetta har vakt oppsikt med sine nye designplaner for det nye offentlige sentralbiblioteket i Calgary. Foto: Snøhetta

Snøhetta og Kjetil Trædal Thorsen har vunnet en ny prestisjepris. Neste uke kommer han til Næringsforeningens storarrangement Byggarena 2014.

Skrevet .

I går ble Snøhetta kåret til årets vinner av Oslo Innovation Award 2014.

Her er juryens begrunnelse:

«Årets vinner står for en fremtidsrettet og bredere forståelse av innovasjon og verdiskaping enn den tradisjonelle og primært finansielle. Snøhetta bidrar til å skape økonomiske verdier på en måte som samtidig skaper verdier og gir ringvirkninger også for samfunnet. Snøhetta skaper innovasjon gjennom en unik form av rollebytting og systematisk bruk av sin metode for «transpositioning». Det innebærer å krysse perspektiver og kompetanser for å finne nye løsninger, og hvor deltakerne blant annet bytter roller, både internt i bedriften og med kunden.»

Snøhetta har 160 ansatte fra 28 land. Selskapet har kontorer både i Oslo, New York, San Francisco og Innsbruck. Daglig leder i Snøhetta Oslo, Tonje Værdal Frydenlund, sier at de er beæret og ydmyke over å motta prisen som anerkjenner verdier som står sterkt hos dem.

– For oss handler det om å utfordre grenser og søke holistiske fremgangsmåter knyttet til prosesser og kompetanse. Prisen er en inspirasjon til fortsatt videreutvikling og nyskaping, sier Værdal Frydenlundtil tu.no.

Snøhetta har tidligere tegnet operabygget i Bjørvika i Oslo, biblioteket i Alexandria i Egypt og ett av tårnene i det nye World Trade Center i New York.

Snøhetta har også nylig vunnet sitt første oppdrag på et nytt kontinent. Selskapet skal tegne et studentanlegg for Universitetet i Adelaide, og det nye hovedbiblioteket i Calgary i Canada.

 

Kjetil Trædal Thorsen blir altså en av hovedattraksjonene under årets Byggarena i Maritim Hall fredag 31. oktober.

Han var med å starte det suksessrike arkitektfirmaet i 1987 og har høstet enormt med utmerkelser.

 

Thorsen er kjent for å ha bidratt til å tegne byggverk som OL-museet i Lillehammer, Bibliotheca Alexandrina i Egypt og Operahuset i Oslo. Han er professor ved Universität Innsbruck og ble på

sin 50-årsdag i 2008 utnevnt til kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden «for sin innsats for arkitekturen».

I 2011 ble han utnevnt til æresdoktor ved NTNU. Thorsen ble i 2013 tildelt Prins Eugen-medaljen.