Det du trenger å vite på ett sted!

Sist oppdatert 18.

Næringsforeningen har samlet råd til både arbeidsgivere og arbeidstakere som er usikre på hva de skal gjøre i tiden fremover. Siden blir oppdatert løpende

Vi har tett dialog med leder i NAV Marked Rogaland,  Elisabeth Lie-Nilsen rundt permittering – både hva du bør gjøre som arbeidsgiver og hva du bør gjøre som arbeidstaker.

I tillegg anbefaler vi å gå gjennom hovedpunktene fra kriseforliket til regjeringen og lese deg opp på NHOs liste med spørsmål og svar om permittering, sykepenger, reise, karantene, arbeidstid og annet i sammenheng av koronaviruset.

Regjeringens søknadsportal for kompensasjon åpner lørdag 18. april. Virksomheter som har minst 30 prosent omsetningsfall (20 prosent for mars, 30 prosent for april og mai) som følge av virusutbruddet, får kompensasjon gjennom ordningen.

Gå til søknadsportalen

 

Dette bør du finne frem når du søker:

 • Tall for måneden du søker tilskudd:
  • Faste, unngåelig kostnader for måneden du søker tilskudd
  • Omsetning for måneden du søker tilskudd
 • Tall for disse tidligere periodene:
  • Omsetning for tilsvarende måned i 2019.
  • Omsetning for januar og februar 2019
  • Omsetning for januar og februar 2020

Omsetningstall

 1. Faktisk omsetning for måneden
 2. Annen mottatt støtte i forbindelse med virusutbruddet for måned du søker tilskudd for
 3. Omsetning for tilsvarende måned i 2019 (gjelder ikke for foretak som er etablert senere)
 4. Total omsetning for januar og februar 2019 (gjelder ikke for foretak som er etablert senere)
 5. Total omsetning for januar og februar 2020

Hvis foretaket ikke var etablert i mars 2019, trenger du kun tall for 2020.

Disse uungåelige, faste kostnadene får du kompensasjon for:

 

 • Leie lokale
 • Lys, varme
 • Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.
 • Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l
 • Regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l
 • Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
 • Forsikring og avgifter på transportmidler
 • Kontingenter med fradragsrett
 • Forsikringspremie
 • Netto rentekostnader

Vanligvis rykker NAV Marked Nord-Rogaland ut til bedriftene som trenger permittere eller å nedbemanne og hjelper dem med informasjonsmøte ute i bedriften om hvordan de digitalt skal få registrert seg som arbeidssøker og hvordan de digitalt skal få søkt dagpenger.

-Dette er jo åpenbart en tjeneste vi nå ikke kan ha på samme måte nå i tiden fremover, så nå har vi rigget en litt annen måte å gjøre det på, men som vi håper likevel skal sikre så mange som mulig god kvalitet i møtet med registrering og søknad om dagpenger hos oss, sier leder i Nav Marked Rogaland, Elisabeth Lie-Nilsen.

Først og fremst ligger all informasjon som trengs på NAV.no.

-Alle arbeidsgivere som vurderer permittering nå bør begynne med å gå inn der og sjekke ut informasjonen som står der.  Der ligger også skjema om varsel om massepermittering som arbeidsgiverne skal sende til oss på NAV Marked Nord-Rogaland, slik at vi raskt får oversikt over hvilke bedrifter som varsler og hvor mange i bedriften som blir berørt, sier Nilsen.

Nilsen understreker viktigheten av at dette skjemaet blir sendt snarest.

-Dette skjema er det kjempeviktig for oss at arbeidsgiverne sender oss så raskt som mulig. Da får vi oversikt og kan bistå bedre, sier hun.

Her kan du registrere varsel om massepermittering

Generell info om permittering

 

NAV har nå laget flere webinar som har samme innhold som informasjonsmøtene som blir holdt ute i bedrifter. Ett som omhandler informasjon om permittering og søknad om dagpenger, og ett som omhandler hvordan registrere CV.

 

Permittering – Informasjonsvideo for arbeidsgivere

 

 

 

 

Har du spørsmål om permittering?

Ifølge Nav er det allerede stor trafikk på kontaktsentrene. Derfor har de satt opp vakttlefoner slik at arbeidsgivere som trenger litt mer informasjon og bistand før de sender ut permittering kan ringe.

Vakttelefoner hos NAV Marked Nord-Rogaland – arbeidsgiver – permittering/nedbemanning:

Mobilnummer: 95081429

Mobilnummer: 90736415

Mobilnummer: 48882618

-Hvis arbeidsgiverne får opptatt på disse numrene, så kan de bare sende SMS til samme nummer med  bedrift, navn og mobilnummer, så ringer vi tilbake så snart vi kan, sier Lie-Nilsen.

Her er hovedpunktene i kriseforliket mandag 16. mars:

 • Permitterte får full lønn i 20 dager for inntil knapt 600 000 kroner. Staten tar regningen fra dag tre til dag 20.
 • Dagpengesatsen økes for de med lavest inntekt, og inntektsgrensen for å kunne motta dagpenger senkes.
 • Staten tar en større del av utbetaling for sykepenger: Arbeidsgiverperioden for betaling reduseres til tre dager.
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt sykepenger fra og med dag fire.
 • Selvstendige næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter opp til cirka 600.000 kroner.
 • Omsorgspenger for de som er hjemme med barn økes til 20 dager for hver av foreldrene. Arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger reduseres til tre dager.
 • Lærlinger beholder sine ytelser.
 • Innbetaling av arbeidsgiveravgift og moms 15. april i år utsettes.
 • Momssatsen på 12 prosent for reiseliv reduseres til 8 prosent.

 

Les mer på regjeringen sine nettsider

Permittert? Dette bør du gjøre

Dersom du er blitt permittert er det viktig å registrere CV hos NAV. Fremover kan det komme frem forskjellige uforutsette behov for arbeidskraft for å opprettholde andre kritiske samfunnsfunksjoner av forskjellige slag.

-Da er det viktig at vi lett kan søke frem de som vi har tilgjengelige i databasen, sier Lie-Nilsen.

NAV nasjonalt har rigget ekstra ressurser nå på behandling av ekstra dagpengesaker som kommer til å komme.

-Men det er svært viktig at folk registrerer seg korrekt, og at søknaden om dagpenger blir riktig utfylt og alle vedlegg inneholder god og riktig informasjon. Da kan også behandlingen av dagpengesakene gå raskt og smidig. Men her trenger vi da både arbeidsgivernes hjelp, ved at de setter seg godt inn i hva de skal gjøre på forhånd, og hver hjelp fra hver enkelt arbeidstaker når den skal registrere seg og sende elektronisk søknad om dagpenger, sier Nilsen.

Vakttelefonen til NAV Marked Rogaland er satt opp for arbeidsgivere. Enkeltpersoner skal bruke nav.no først og fremst.

 

Permittering og dagpenger – Informasjonsvideo til arbeidstakere

 

 

 

CV og jobbprofil

 

 

 

NHO oppdaterer fortløpende denne artikkelen med svar på spesifikke spørsmål tilknyttet permittering, sykepenger, reiseråd og karantene, arbeidstid, og andre samfunnskritiske funksjoner.

Se spørsmål og svar her

Fredag 27. mars foreslår regjeringen en ordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydlig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Ordningen skal være enkel å både benytte og administrere, og utformes slik at det tar kort tid fra søknad er sendt til pengene er på konto, står det i en pressemelding fra Regjeringen.

Regjeringen: Vil dekke faste kostnader for å redde arbeidsplasser

Dette er tiltakene som ble lagt frem på fredag

Næringsforeningen følger utviklingen nøye og vil oppdatere siden så snart mer informasjon er tilgjengelig.

Det blir lagt opp til at ordningen vil ha et omfang på 10-20 millioner per måned. Kompensasjonsordningen skal være basert på syv prinsipper:

1. Ordningen skal være effektiv og virke raskt

Pengene skal bli utbetalt som en kontantstøtte, og komme næringslivet til gode så fort som mulig. Å benytte bankene og tilgjengelige registerdata, i stedet for å sette opp en ny byråkratisk organisasjon, vil bidra til det.

2. Ordningen skal være målrettet

Støtten skal gå til bedrifter med et vesentlig omsetningsfall. Kompensasjonsbeløpet skal dekke uunngåelige kostnader, som for eksempel husleie og forsikringer.

3. Ordningen skal være midlertidig

Kompensasjonen skal i utgangspunktet gjelde for to måneder, men kan bli forlenget.

4. Ordningen skal favne bredt

De økonomiske konsekvensene av virusutbruddet rammer norsk næringsliv bredt og treffe næringer som har behov for hjelp og som ikke har evne til å bære sine faste kostnader. Ved å etablere én omfattende ordning som treffer bredt, reduserer vi sannsynligheten for å måtte innføre små spesialordninger rettet mot enkeltbransjer eller tilfeller.

5. Ordningen skal være enkel

Det må være så enkelt som mulig både å benytte og administrere ordningen.

6. Ordningen må være i samsvar med statsstøtteregelverket

Ordningen må utformes slik at den ikke kommer i konflikt med statsstøtteregelverket.

7. Ordningen må kunne etterleves og kontrolleres

Den enkelte bedrift må selv søke om støtte, og vil stå ansvarlig for at opplysningene er korrekte og for ikke å misbruke ordningen. Det må også være mulig å kontrollere at midlene er brukt i samsvar med ordningen.

Eurojuris tilbyr 15 minutter gratis konsultasjon for medlemmene i Næringsforeningen Haugalandet via vår døgnbemannede hjelpetelefon 901 80 840.

Vi får mange henvendelser til telefonen, så det er viktig at innringerne oppgir at de er medlemmer i Næringsforeningen når de ringer, slik at vi sikrer at de får fri konsultasjon.