Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier i følge Haugesunds Avis ja til oppdeling av oljeinstallasjoner i Vats- og Yrkesfjorden

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier i følge Haugesunds Avis ja til oppdeling av oljeinstallasjoner i Vats- og Yrkesfjorden

Skrevet .

Fylkesmannen i Rogaland og Fiskeridirektoratet har hatt innsigelser til planen med begrunnelse i naturverdier og fiskeriinteresser. Innsigelsene tas ikke til følge.

Vi lytter til kommunens ønske om å legge til rette for arbeidsplasser og verdiskapning i Vindafjord, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Statsråden gir nå gjenvinningsanlegget til AF Offshore Decom tillatelse til å seksjonere brukte oljeinstallasjoner i Vats- og Yrkesfjorden.

Kommunen vedtok detaljreguleringen av Vats- og Yrkesfjorden i juni i 2014. AF Decom ønsker å benytte området til oppdeling av utrangerte oljeinstallasjoner. Hovedvirksomheten til bedriften i Vatsfjorden er demontering og gjenvinning av petroleumsinstallasjoner. Det er allerede investert omlag 600 millioner kroner i miljøbasen og det er etablert et miljøovervåkningsprogram for aktiviteten.

– Vi må legge til rette for at fjerning av oljeinstallasjoner kan skje i Norge, på en miljøvennlig måte og til konkurransedyktige vilkår. Med dette vedtaket sikrer vi minst 50 norske arbeidsplasser, sier Sanner.

Ifølge kommunens saksbehandling er miljøbasen blant de mest avanserte og miljøsikre anleggene for gjenvinning av offshoreinstallasjoner i Europa.

En viktig forutsetning for tillatelsen er at bedriften ivaretar miljøhensyn, sjømattrygghet og bred deltakelse i forbindelse med miljøovervåkingsprogrammet. Derfor er det gjort en del innstramminger og presiseringer i reguleringsbestemmelsene skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet i pressemeldingen

– Sjømattrygghet er viktig og vi stiller derfor strenge krav til miljøovervåking, sier Sanner.