- Detb er bemerkelsesverdig hvor liten grad fiskeri- og økointeressene vektlegges i konsekvensutredningen, heter det fra fiskerlaget

Fiskerorganisasjonene aksepterer ikke forslaget til detaljregulering for sjøområdene i Vats- og Yrkjefjorden.

Skrevet .

Fiskarlagets høringsuttalelse ble sendt innen fristen 12. september og der settes det store spørsmålstegn ved ny reguleringsplan for opphogging av utrangerte oljeinstallasjoner, skriver Haugesunds Avis.

Det er selskapet AF Decom som driver opphogging ved Yrkjefjorden.

Fiskarlaget mener fjorden, som nå er foreslått regulert til industrielle formål, er en av Norges viktigste gyte- og fiskefjorder.

De siste årene har det i snitt blitt fisket mellom 200 og 300 tonn makrell i året og enkelte år nærmere 10.000 tonn sild i Yrkjefjorden.

Skal hogge 500 plattformer

«På norsk sokkel er det om lag 500 offshoreinstallasjoner som skal utfases og hogges opp i løpet av de kommende tiårene. Slik opphogging vil kunne føre til betydelige utslipp av tungmetaller og andre miljøgifter, dersom det ikke stilles tilstrekkelig strenge utslippskrav. Norske fiskerier er avhengig av rene fjorder, intakte fiskeområder og produktive økosystem. Dette er også avgjørende for kvalitet, omdømme og markedsverdi for norsk sjømat. Utslipp fra opphogging av petroleumsinstallasjoner (og andre forurensingskilder) må derfor forvaltes på en måte som tar nødvendig hensyn til disse verdiene», skriver Fiskarlaget i sin høringsuttalelse.

De mener det er to sterke interesser som her står mot hverandre.

Les mer hva avisen skriver:

http://www.h-avis.no/nyheter/godtar-ikke-forslag-til-reguleringsplan-1.8…