«Byggebransjen er kanskje i for liten grad preget av formalisme», sier Christian Tumyr Kjær i Eikesdal Advokatfellesskap og viser til de mange muntlige avtalene som inngås i bransjen.

Skrevet .

Tirsdag 1. september arrangerer Næringsforeningen i samarbeid med Eikesdal Advokatfellesskap kurs i bygge- og anleggskontrakter.

Maria Oftedal, advokat i Eikesdal Advokatfellesskap, mener at det ofte er for liten bevissthet med tanke på hva som står i kontraktene. «Mange signerer i blinde, og legger kontrakten i en skuff», forklarer Oftedal.

I mange tilfeller opplever advokatene tvister i byggesaker som følge av feil eller manglende bruk av kontrakter. Tvister kan bli kostbare og tidkrevende. «Hvis du ikke vet hva du har avtalt, så vet du heller ikke hva du har eksponert deg for», utdyper Kjær.

Advokatene mener det er penger å spare på å ha et bevisst forhold til kontraktene, både ved kontraktsinngåelse og i bygge-/prosjekttiden. «Det er ingen motsetning mellom det å være effektiv og det å ha en god kontraktsoppfølging», sier Oftedal.

Mer informasjon om programmet og påmelding finner du her.