- Inspeksjonsverktøyet til Halfwave har et stort potensial, og denne avtalen gir oss tilgang til moderne teknologi for inspeksjon av våre rørledninger, sier Kristin K. Kinn i Gassco. (Foto: tu.no)

Et ferskt Bergens-selskap har sikret seg en ti års-avtale med Gassco for inspeksjon av rørledninger med ny teknologi.

Skrevet .

Det norske oljeserviceselskapet Halfwave AS, som ble etablert for to år siden, har inngått en tiårig rammeavtale med den norske rørledningsoperatøren Gassco for inspeksjon av rørledninger med sin ART Scan-teknologi.

– Å komme i mål med en slik avtale, er stort. Det gir oss en betydelig plattform for videre utvikling og vekst, sier Paul S. Cooper, administrerende direktør i Halfwave Pipeline & Subsea Inspection, til Offshore.no.

– Avtalen med Gassco er den første rørledningskontrakten vi inngår. Det betyr at vi har møtt våre målsetninger og fått en bekreftelse på teknologiens attraktivitet.

– Kan du si noe om størrelsen på kontrakten? – Nei, vi ønsker ikke å kommentere prisen.

Denne norskutviklede teknologien fastslår integriteten til rørledninger ved hjelp akustisk måling og en avansert analyseteknologi, som, ifølge selskapet, er unik i verdenssammenheng. Dette gir operatøren et bedre grunnlag for å foreta en detaljert evaluering av gassrørledninger, noe som fører til redusert risiko, forbedring av rørledningsintegriteten og mer presis levetidsevaluering.

– Gassco så tidlig muligheten til å utnytte moderne teknologi i gassrørledninger og har over flere år deltatt i utvikling og testing av ny teknologi. Vi mener at inspeksjonsverktøyet til Halfwave har et stort potensial, og denne avtalen gir oss tilgang til moderne teknologi for inspeksjon av våre rørledninger, sier Kristin K. Kinn, Vice President Transport Network i Gassco

– Dette er den første rammeavtalen for ART Scan. Dette blir også den kommersielle plattformen for vår inspeksjonsvirksomhet på rørledninger og subsea. Denne rammeavtalen er et stort skritt fremover for oss når det gjelder vår visjon om å bli verdensledende innen inspeksjon, fastslår Cooper.

Halfwave eies av Energy Ventures, DNV GL Group, Chevron og ansatte. Selskapet har per i dag 23 ansatte og holder til i Åsane utenfor Bergen.