I Suldal kommune i Rogaland skal en 950 meter lang tunnel gjøre fylkesveg 517 tryggere. 10. oktober er siste frist for å gi anbud på driving av tunnelen. melder vegvesenet.

Skrevet .

Hamratunnelen er navnet på rassikringstunnelen. Den inngår i en 3,15 km lang strekning på fylkesveg 517 som skal utbedres.

Strekningen går mellom Tysingsvatnet og krysset mellom fv 517 og riksveg 13.

Den delen av strekningen som går i dagen, blir ikke vurdert som rasfarlig, men standarden er så lav at utbedring er påkrevet. Inn mot det ene påhugget til Hamratunnelen må vegen heves opptil 9 meter. Her er grunnen så svak at den ikke tåler vanlige fyllmasser. I stedet blir det lagt ut en EPS-fylling med et volum på 3 200 kbm. Fyllingen vil bli plastret med murer av naturstein som dekker til sammen 2 835 kvm. Prosjekteringen er utført av Dimensjon rådgivning i Sandnes og Multiconsult. Oppdraget skal være fullført i juli 2014.