Nordfylket melder seg på i nytt start-up fond for de beste gründerbedriftene. Fra venstre Runar Skarstein i Stiftelsen SR Bank Næringsutvikling Haugalandet og Åse Tveit Samdal, Ipark Haugesundregionen

Nordfylket melder seg på i nytt start-up fond for de beste gründerbedriftene

Skrevet .

Innovasjonsmiljøet Validé, som Ipark Haugesundregionen er en del av, arbeider med å bygge opp et investeringsfond for Rogaland med inntil 25 millioner i privat/lokal kapital. Staten har forpliktet seg til å matche dette med tilsvarende beløp.

Nylig vedtok Stiftelsen SR Bank Næringsutviklng Haugalandet å bidra med minimum 1,1 millioner kroner til fondet.

– Det er veldig bra at nordfylket melder seg på, og vi er i dialog med flere som vi håper å få med, sier Åse Tveit Samdal. Minstetegning er kr 250 000,- og alle investorene i investeringsselskapet vil få innsyn i prospektene som investeringsselskapet vurderer og vil kunne co-investere sammen med investeringsselskapet dersom de har spesiell interesse for enkelte av selskapene.

Det har over mange år vært prekær mangel på tidligfasekapital. For innovative bedrifter som utvikler nye produkter, teknologier og tjenester som ennå ikke finnes på markedet er tilgang på kapital et eksistensielt spørsmål, som kan utgjøre forskjellen mellom vekst, stagnasjon eller avvikling.

Start-up fondet skal investere i gründere som ikke er eldre enn 3 år.

Stiftelsen SR Bank Næringsutvikling Haugalandet har satt som betingelse at beløpet de bidrar med skal anvendes innenfor kommunene i Haugesundregionen.

På spørsmål om hvorfor styret i Stiftelsen SR-Bank Næringsutvikling bidrar, svarer styremedlem Runar Skarstein følgende: -Stiftelsen har gjennom hele sitt virke vært klar på at idéene/produktene som det blir søkt om midler til, skal ha et udiskutabelt kommersialieringspotensiale. Balansen mellom de riktige personlige egenskapene til søker og selve produktet/idéen, er av erfaring avgjørende.

-Vi føler oss trygge på at disse midlene vil bli forvaltet i stiftelsens ånd og komme kommende bedriftsetablerere til gode. Videre har det også vært avgjørende å bidra til å styrke miljøet hvor mennesker med skapertrang kan henvende seg for både råd og kapital, avslutter Skarstein