Sildabordet i Haugesund er reddet. Kokkenes Mesterlaug slet så mye med økonomien rundt Sildabordet at de truet med å gi seg.  

Skrevet .

Men ivrige byentusiaster med advokat Thor Harald Eike i spissen tok sitt nettverk i bruk og fikk på kort tid rullet inn over 100.000 kroner.

Blant annet bladde IT-selskapetg Atea opp 25.000 kroner direkte på TV Haugalands 17.30-sending, som et pent håndtrykk til såvel initiativtakere som til Sildabordet i seg selv.

Fortsett trenger arrangørere litt økonomisk hjelp, men i det store og hele er finansieringen nå langt på vei sikret.