De skal videreføre restene etter Wärtsilä-utflaggingen på Bømlo. Nå er den siste brikken på plass- en bankavtale som sikrer finansiering og garantier for en bedrift med 88 ansatte.

Skrevet .

Wärtsilä varslet i november i fjor utflagging av gir- og propellproduksjonen fra Rubbestadneset til Kina og Italia.

Da tok de ansatte affære og dannet Olvondo Industries .

Det nye selskapet med 88 ansatte vil videreføre produksjonen i Wärtsilä sine lokaler. En femårsavtale om leveranser til Wärtsilä var avgjørende for at selskapet kunne stiftes.

Sist uke kom den andre bærebjelken på plass.

– Me såg jo at bankane var i ferd med å stramma inn på lån overfor næringslivet i ei tid då me trong finansiering. Det å ha ein bank i ryggen som stiller med finansiering og bankgarantiar er heilt avgjerande for at Olvondo Industries skal kunne satsa framover, seier adm.dir. Tore Kallevåg til lokalavisa Bømlo-nytt.

– Me var smånervøse for korleis dette kom til å gå. SR Bank var veldig på med ein gong me tok kontakt. Dei hadde vilje til å finne løysingar. Dialogen har vore god, og me er veldig takksame overfor banken for at dei har tru på oss, og satsar på oss. Dette tek me som ei tillitserklæring, seier Kallevåg.

– Dette er noko av det kjekkaste me gjer. Det å finansiere folk som produserer noko og sel det i ein internasjonal marknad. Dette er syretesten på konkurransekraft., seier regiondirektør i SR Bank, Runar Skarstein.

Banken let seg imponere både av bedriftsleiinga og dei tilsette under synfaringa i verksemda.

– Me har god røynsle frå denne type management buyouts frå tidlegare. Me veit kva uro det skapar i lokalsamfunnet når det blir snakk om utflagging. I dei andre verksemdene me har gått inn i, har me gode røynsler med korleis det går når det kjem inn eit nytt selskap og lokal leiing.

Det er ei viktig årsak til at me vel å satse også her, seier Skarstein til Bømlo-nytt.