Utenlandske trailersjåfører som kjører i Norge tjener helt ned mot 5000 kroner i måneden før skatt, viser en ny undersøkelse.

Skrevet .

Undersøkelsen er gjort av Yrkestrafikkforbundet (YTF) i juli 2014. Nesten 500 langtransportsjåfører svarte på den anonyme spørreundersøkelsen, som ble utført i samarbeid med Statens Vegvesen på Svinesund kontrollstasjon fra 1. til 3. juli.

Svarene viser at nesten hver fjerde sjåfør tjener tilsvarende 8500 kroner eller mindre i måneden før skatt, etter det de selv oppgir. 29 av sjåførene svarte at de tjener under 600 euro, eller 5000 kroner, melder NRK.

Dette opprører Ida Langdalen Kristiansen, kommunikasjonsansvarlig i YTF, som organiserer yrkessjåfører i Norge.

– Dette er verre enn vi hadde trodd. Det viser at det foregår sosial dumping i transportbransjen i Norge. Før har vi hatt mistanke om det, men nå mener vi dette er bevist.

Og det skjer helt lovlig, det er ikke forbudt å betale 600 euro i måneden til sjåfører som ikke har norsk tariffavtale, sier hun.

Opprinnelseslandet til de som oppgir å ha lavest lønninger er Polen, Litauen, Romania og Slovakia. Polakker utgjør den klart største gruppen av lavtlønte trailersjåfører, og tre av ti sjåfører totalt var polske.

 

Les mer her:
http://www.nrk.no/nyheter/_-lonninger-pa-5-000-kroner-1.11868420