Geir Østebøvik (t.v.) overlater sjefsjobben i Imenco til Pål Schiefloe, som bli ny administrerende direktør i et selskap med store vekstplaner

Skrevet .

Schiefloe har mer enn 30 års erfaring fra subsea-virksomhet og har hatt lederjobber både i Stolt-systemet og Subsea7.  Den tidligere storkeeperen i Haugar var leder i Fugro Rue til nedleggelsen ved årsskiftet, og har altså nå valgt å si ja til sjefsjobben i naboselskapet helt sør på Risøy.

Geir Østebøvik er eier og styreformann i Imenco, og begrunner ansettelsen med at selskapet har store vekstplaner.

-Jeg har jobbet sammen med Pål tidligere, og han har en internasjonal bakgrunn som passer godt inn i vår globale strategi, sier Østebøvik, som fortsatt vil spille en aktiv rolle i selskapet, men som nå får bedre tid til å ta seg av Imenco-gruppen som helhet.

I motsetning til deler av offshorebransjen, som nå ser en nedgang i markedet, mener Østebøvik at utsiktene for hans selskap er lyse.

– Innenfor vårt markedssegment er det god aktivitet og vi har en klar ambisjon om å øke vår markedsandel globalt, sier eieren av Imenco.

Haugesunds-selskapet har rundt 100 ansatte og omsetter for rundt 200 millioner kroner årlig.

Imenco  er representert i Bergen, Stavanger, UK, USA og Singapore og har agenter i mange andre land.

Selskapet er et ingeniørselskap som designer, utvikler og produserer drivstoffsystemer for helikopter, dykkersystemer og forskjellig undervannsutstyr.