Gassco og toppsjef Brian Bjordal eksporterte over 100 milliarder kubikkmeter gass til Kontinentet i 2014.

Skrevet .

 

101 milliarder standard kubikkmeter gass (sm3), for å være helt presis, fra norsk sokkel til mottaksterminaler i Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia.

Norsk gass representerer et betydelig bidrag til energiforsyningen i store europeiske land, og gasseksporten ligger fortsatt på et stabilt høyt nivå preget av meget god regularitet, sier Brian Bjordal, administrerende direktør i Gassco.

Tørrgasseksporten for 2014  har en liten nedgang på 1,5 mrd standard kubikkmeter gass sammenlignet med 2013.

Gassco har som målsetning å drive det integrerte transportsystemet for norsk gass med høyest mulig forsyningssikkerhet.  I 2014 er det oppnådd en gjennomsnittlig regularitet for transportsystemet på hele 99,92 prosent, mot 99,68 i 2013.

Leveransene av flytende våtgass (NGL) og kondensat fra prosessanleggene på Kårstø og Kollsnes (via Vestprosess) for 2014 har økt til totalt 8 106 950 tonn. Til sammenligning ble det i 2013 levert  7 285 460 tonn våtgass og kondensat

Men prisen faller..

I dag er oljeprisene de laveste siden 2009 – nede på rundt 45 dollar fatet. Også gassprisene er i fall.

Den viktigste gassprisen for Norge er prisen på den britiske gassmarkedsplassen NBP (National Balancing Point).

– Gassprisen i Storbritannia er nå like lav som den var i august, til tross for at det er vinter, forteller gassanalytiker Karen Sund i Sund Energy til Teknisk Ukeblad.

Prisen er nå 7 dollar per enhet (MMBtu, millioner britiske varmeenheter). Dette tilsvarer omtrent 2 kroner per kubikkmeter gass, takket være lav kronekurs.

Vanligvis er gassprisen høyere om vinteren, når mer gass brukes til oppvarming. Ved siden av Storbritannia, er kontinentet det viktigste markedet for norsk gass. Der er prisene enda lavere.

Konsekvensen lavere fortjeneste for produsentene og lavere inntekter til staten.

– Den største taperen er staten, sier Sund.