Sjukepleiar- og barnehageutdanninga er i skuddet, mens øk/ad taper terreng, viser tall fra Samordna opptak for HSH.

Skrevet .

I år har 1147 personar eit studium ved HSH som sitt førsteval gjennom Samordna opptak. Det er ein lita nedgang frå i fjor, på to prosent.

Sjå søkertala nedst på sida

Søkjartala til sjukepleiarutdanninga når nye høgder på høgskulen. Tala har auka jamt og trutt dei siste åra. I år er det ein samla auke i talet på søkjarar som har HSH som sitt førsteval på heile 18 prosent.

For Sjukepleieutdanninga på Stord er auken på heile 27 prosent. I Haugesund er det 13 prosent fleire sjukepleiesøkjarar i år, samanlikna med fjoråret, skriv HSH på sine nettsider.

Les meir:

 

http://www.hsh.no/nyheter/2016040000002791