Det blir en spennende vinter og vår for de som jobber for å få en vintersikker vei over Haukeli. Men det er ingen tvil om at vinden blåser i rett retning..

Massiv tilslutning til E 134 som hovedvei øst-vest. Regjeringen skal ha mot til å si nei til dette nå, sier HN-direktøren

Skrevet .

En kraftfull politisk og næringslivsmobilisering gir E 134 god fart inn i en avgjørende fase. Koordineringen av arbeidet gir styrker, og regionråd, fylker, kommuner og bedrifter langs kysten og traseen for E134 har samlet seg om brev og fellesuttalelser til departement og politiske myndigheter.

Samtidig gir regjeringens kvalitetssikringsrapport om de to konkurrerende prosjekt for den nordlige hovedtraseen øst-vest, rv 7 Hardangervidda og rv 52 Hemsedalsfjellet, et viktig puff i riktig retning for Hordalandsdiagonalen.

Rapporten råder regjeringen  til å velge riksveg 52 Hemsedalsfjellet som ny øst-vest-vei. Men først bør de se på Hordalandsdiagonalen, som vil sikre bergenserne kjappere veg til Østlandet.

Unisont

Det er unison enighet om at E 134 skal være en av to hovedtraseer øst vest. I øst-vest utredningen fra Statens Vegvesen er den sågar utpekt som den viktigste. Men i forslaget til Norsk Transportplan er det ikke bevilget penger til de prosjektene som kan gjøre traseen vintersikker.

– Jobben nå er å bruke den massive støtten prosjektet får til å framskynde første del av vintersikringsplanen-nemlig tunnelen mellom Røldal og Seljestad  fra andre til første periode av NTP. Da kan vi få byggestart rundt 2020 i stedet for 2023-2024. Det vil være veldig rart om regjeringen med Solvik-Olsen i spissen kan la være å gjøre noe her, med det trøkket som vi nå opplever rundt E134,  sier Severeide.

Næringsforeningen, Haugaland Vekst og E134 Haukelivegen har laget et eget prosjekt for oppfølging av dette arbeidet og leid inn ex-rådmann i Haugesund, Odd Henry Dahle til å bistå. Prosjektgruppa  jobber også tett med Asbjørn Moe og Fikse Næringsutvikling i Etne/Vindafjord. NHO Rogaland er også en viktig samarbeidspartner, og det kommer til å bli brukt mye tid og krefter på å fronte E 134 for opinion og det politiske miljø framover.

Samordning

– Det er viktig at de ulike kreftene som arbeider for E134 er godt samordnet. I det siste har 18 regionråd og næringsorganisasjoner bedt samferdselsminister Ketil Solvig-Olsen prioritere tidligere byggestart mellom Seljestad og Røldal, sier prosjektkoordinator Odd Henry Dahle

Organisasjonene spenner fra Bergen Næringsråd og Greater Stavanger på vestsiden av fjellet,  til Grenland i vekst og Kongsbergregionen på østsiden.

37 ordførere fra Rogaland, Hordaland, Aust-Agder, Telemark og Buskerud har også har stilt seg bak et brev til ministeren der en ber om at prosjektet Seljestad-Røldal må få byggestart allerede i første fireårsperiode av NTP, sier  Dahle, som opplyser at det også lages også en faktabank om Haukeliveien der de som ønsker det, kan gå inn og finne rett informasjon.

 

Stortingsmeldingen på NTP 2018-29 legges fram rundt påske, og Stortinget gjør sitt vedtak i juni 2017.

Statens Vegvesen hevder i øst-vestutredningen at full utbygging av E134 inkl. arm til Bergen fra E134 kan gi samfunnsøkonomisk nettonytte på 26 milliarder kroner. Nettopp samfunnsnytten er kronargumentet for utbygging av E134.

Les også:

https://www.nrk.no/sognogfjordane/frp-vil-ha-hemsedal-_-intern-strid-i-hogre-1.13326879

https://www.nrk.no/sognogfjordane/rapporten-alle-venta-pa_-men-som-ingen-kunne-juble-for-1.13325126