Hydro demper investeringene og strammer opp selskapet. Målet er å skape en global leder i aluminium.

Skrevet .

Norsk Hydro er et av selskapene som virkelig har fått merke den globale krisen. Usikre kunder kjøper mindre, og dermed har prisene på aluminium og etterspørselen i sluttmarkedene falt.

Hydro møter disse utfordringene ved å innføre forbedringstiltak gjennom hele selskapets verdikjede.

– Hydro har levert betydelige forbedringer og restrukturert porteføljen de siste fem årene etter å ha blitt et strømlinjeformet aluminiumselskap. Dette har formet Hydro til et selskap som er rikt både på ressurser og muligheter, med sterke posisjoner langs hele verdikjeden, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg, i en pressemelding i forbindelse med selskapets kapitalmarkedsdag torsdag.

Målet er å skape en global leder i aluminium.

Samtidig som Hydro strammer inn organisasjonen, dempes investeringene i forhold til det som tidligere er meldt.

Hydro-sjefen opplyser at det er forventet begrensede vekstinvesteringer i 2013.

Investeringene i 2013 er forventet å ligge på om lag 3 milliarder kroner, ned fra et estimert nivå på 4,2 milliarder i 2012.

Utfordrende markeder til tross, Brandtzæg understreker at de langsiktige utsiktene for aluminium fortsatt er positive.

– Aluminium har den raskest voksende etterspørselen blant sammenliknbare metaller, sier Brandtzæg.

Les hele saken her: http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article2517787.ece