Alliance Service AS i Kopervik har inngått avtale med Radonlab om måling og vurdering av tiltak i tilknytning til radonbelastning på Haugalandet.

Skrevet .

Helse og Omsorgsdepartementet, Statens Strålevern, Kreftforeningen og Verdens Helseorganisasjon anbefaler alle  med oppholdsrom i de tre laveste etasjene å foreta radonmåling med jevne mellomrom.

Norge er, sammen med Sverige og Finland, blant de land i verden med de høyeste radonkonsentrasjonene i inneluft.

Nærmere en million bygninger i Norge har radongass over faregrensen., heter det i en pressemelding fra selskapet. 

Mer enn 300 mennesker dør av radongass i Norge hvert år. Det gjør radon til den største dødsårsaken etter aktiv røyking. Ca. dobbelt så mange dør av radongass som i trafikken.

Fra 01.01.14 er alle utleieboliger pålagt å måle radonnivået. Det er selvsagt ikke større fare for radongass i utleieboliger enn i andre boliger, arbeidsplasser, skoler eller andre steder mennesker oppholder seg inne. 

 

Er radonkonsentrasjonen i luften for høy, bør borettslag og boligsameier iverksette tiltak.

Andelseiere er ansvarlig for det indre vedlikeholdet av sin bolig og borettslaget har ansvaret for vedlikeholdet av alt fellesareal.

I tillegg er borettslaget også ansvarlig for vedlikeholdet av deler av bygningsmassen.

Ansvaret for tiltak mot radon ligger under borettslagets vedlikeholdsplikt, sier advokat Henning Lauridsen i NBBL. Det samme vil være tilfelle i et boligsameie.

 

Strålevernforskriften stiller krav til at skoler, barnehager og arbeidsplasser skal ha så lave radonnivåer som det er muligå få til. Årsmiddelverdien skal være under statens stråleverns anbefalte maksgrenser.

I Radonlab er Alliance Service AS sikret en samarbeidspartner med høy kompetanse og stor grad av spesialisering.

Radonlab ble startet av dr. scient. Alexander Birovljev, som tidligere har etablert laboratorier ved Statens strålevern og Teknologisk institutt.

Alliance Service AS er tilknyttet Bokn Maritime Senter og tilbyr ulike tjenester tilknyttet bygg og anlegg.