Aibels visekonsernsjef Erling Matland fra Avaldsnes har fått plass i en arbeidsgruppe i Norsk Industri som skal se på på konkurransesituasjonen til norske offshoreverft.

Skrevet .

Prosjektet har fått navnet Konkraft . Selv om store deler av norsk oljeteknologiindustri går godt, påkaller situasjonen til norske offshoreverft oppmerksomhet etter at verftene i den senere tid har tapt store nybyggingskontrakter til utenlandske konkurrenter.

Det kan se ut som at verftene har tapt konkurranseevne, noe som kan medføre konsekvenser i form av nedbygging av kapasitet, tap av arbeidsplasser og kompetanse.

Organisasjonene i KonKraft har derfor etablert en arbeidsgruppe med representanter for viktige operatør- og leverandørbedrifter for å analysere situasjonen og drøfte norske leverandørers konkurranseevne i bred forstand.

Hovedområder det skal sees på er:
■Konkurranseevne
■Kompetanse
■Teknologiutvikling
■Samarbeid og kommunikasjon operatør/leverandør

Arbeidsgruppen ble opprettet 17. april. Liv Monika Stubholt fra Kværner skal lede arbeidsgruppen. Gruppens arbeid vil sluttføres tidlig høst 2013. Deltakere i arbeidsgruppen :
Liv Monica Stubholt (leder), Kværner
Hans-Christian Gabrielsen, Fellesforbundet
Jørn Eggum, Fellesforbundet
Erling Matland, Aibel
Per Harald Kongelf, Aker Solutions
Odd Strømsnes, Technip
Ivar Brandvold, Fred Olsen Energy
Øivind Bratsberg, Det Norske
Arild Glæserud, ENI
Atle Reinseth, Statoil
Gunnar Myrvang, KonKraft (sekr.)
Knut Weum, KonKraft (sekr.)

Les også:
http://aibel.com/no/news-and-media/news/matland-met-with-storting-reps