Pål Nygård (37) er ansatt i den nyopprettede stillingen som strategi- og utviklingsleder på Revmatismesykehuset i Haugesund. Nygård vil samtidig fortsette som daglig leder i Karmøy Omstillingsselskap AS.

Skrevet .

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS (HSR) gjennomgår for tiden en omfattende utbygging og total oppgradering. Utbyggingen er budsjettert til 428 millioner og alle byggetrinn skal være ferdig i 2015.

Dagens sykehus har et areal på 10.000 kvadratmeter og når prosessen er ferdig skal dette nesten være doblet. Nybygget blir på 8.999 kvadratmeter.

– Pål Nygård har en sterk faglig bakgrunn og bred erfaring fra en rekke utviklingsprosesser. Jeg er veldig fornøyd med at Nygård har takket ja til å være en del av sykehusets ledelse, sier administrerende direktør Jan Birger Medhaug.

Nygård vil rapportere til administrerende direktør og delta i utvikling og ledelse av sykehuset, og vil m.a. delta i det viktige strategiarbeidet som nå er i gang i styret og ledelse.

– Revmatismesykehuset er inne i en svært spennende utvidelsesfase. Med erfaring fra både privat og offentlig sektor ser jeg frem til å være med å videreutvikle sykehuset fremover, sier Pål Nygård.

Pål Nygård vil samtidig fortsette som daglig leder i Karmøy Omstillingsselskap AS i den avsluttende delen av omstillingsarbeidet. Regional omstilling er et tidsbestemt utviklingsprogram utformet av Innovasjon Norge.

Gjennomføringen avhenger av hvilke utfordringer området står overfor. Den positive utviklingen i næringslivet i regionen gjør at omstillingsarbeidet går inn i avsluttende fase i 2014 med planlagt sluttføring i 2015.

– Jeg er veldig fornøyd med løsningen vi har kommet frem til hvor Pål Nygård kan være med i den avsluttende fasen i omstillingsprosessen, sier styreleder Bjørn Bugge i Karmøy Omstillingsselskap AS.

Nygård kommer fra stillingen som rådgiver i rådmannensstab i Karmøy kommune. Nygård har tidligere arbeidet i Forbrukerrådet hvor han blant annet gjennomførte utviklingsprosjekter for å videreutvikle Forbrukerrådets politiske prosesser og arbeidet med lov- og forskriftendringer.

Nygård er utdannet cand.polit. fra Universitetet i Oslo med hovedfag i maktforholdet mellom formelle og uformelle beslutningsprosesser i Stortinget.