"Costa Concordia" havnet i verdensnyhetene etter den brutale grunnstøtingen utenfor den italienske øya Giglio for to år siden.

Et verdenskjent, skandalerammet og havarert cruiseskip på vei til opphogging ved AF Decom i Vats?

Skrevet .

Etter det Haugesunds Avis erfarer, skal AF Decom være blant selskapene som konkurrerer om oppdraget med å håndtere skipsvraket som i to år har ligget ved Giglio, der det forliste.

Miljødirektoratet bekrefter overfor Haugesunds Avis at de er informert om AF Decoms interesse for oppdraget.

Ingvild Marthinsen, seksjonsleder for kjemisk og metallurgisk industri, sier virksomheten må søke importtillatelse ved et eventuelt slikt oppdrag.

Marthinsens seksjon har med AF Decoms utslippstillatelse å gjøre. En importsøknad vil bli behandlet av avfallsseksjonen, slik den ble den gang AFD søkte og fikk tillatelse til å ta inn lastebøyen «Kittiwake» fra engelsk sektor i Nordsjøen.

Hvis AFD vinner konkurransen om opphugging av «Costa Concordia», vil Miljødirektoratet vurdere om dette arbeidet omfattes av tillatelsen AFD har til sin virksomhet i Vindafjord.

Skal de utføre noe mer, må det søkes. Ingvild Marthinsen sier det vil bli en høringsrunde, som vanlig, blant kommune, naboer og involverte instanser og involverte instanser hvis endringene de søker om er av miljømessig betydning.

Les mer her:

http://www.h-avis.no/n%C3%A6ring/kan-ende-sine-dager-ved-vatsfjorden-1.8265070