Gladmelding til stat og kommuner: Skatteinnbetalingane hittil i år er på 553,6 milliarder kroner- 6,1 prosent mer enn ved utgangen av juli i fjor.

Skrevet .

Det betyr mer penger i fellesskassen, og det er hovedstaden Oslo og oljehovedstaden Rogaland som bidrar mest.
I juli i år ble det betalt inn 79,4 milliarder kroner i skatt, og det er 6,9 prosent mer enn i juli 2012. Personlige skattytere betalte inn nesten hele summen – litt under 79 milliarder kroner, melder SSB

Til nå i år har personlige skattytere betalt inn 368,6 milliarder – 6,9 prosent mer enn i den tilsvarande perioden i fjor. Det meste, 86,8 milliarder, er fellesskatt til staten, 15,7 milliarder ordinær statsskatt, 16,5 milliarder fylkesskatt, og 77,8 milliarder skatt til kommunane.

Inntektene til folketrygen er også regnet med i denne summen, og de utgjorde til sammen 169,6 milliarder kroner fra januar til juli i år.

Upersonlige skattytere har betalt inn 184,6 milliarder kroner til nå i år. Av dette var nær 120 milliarder oljeskatt, og av den resterende summen var det meste felleskatt til staten. Samlet innbetalingar av oljeskatt har økt med 8,4 prosent hittil i år, skriver SSB.