Ny kartlegging viser at norske virksomheter har blitt mer skeptisk til nyutdannede ingeniører. Verst er det i privat sektor.

Skrevet .

Ingeniørorganisasjonen Nitos årlige kartlegging viser følgende:

De som har ansvaret for å rekruttere ingeniører til norske virksomheter er i økende grad skeptiske til å ansette nyutdannede, skriver Teknisk Ukeblad.

Andelen virksomheter som er skeptiske til å ansette nyutdannede ingeniører har økt med seks prosentpoeng siden i fjor.

Samtidig viser undersøkelsen at norske virksomheter mener det er blitt vanskeligere å få tak i kvalifiserte ingeniører.

Virksomheter i privat sektor er signifikant mer skeptiske enn gjennomsnittet, viser undersøkelsen. Statlig sektor er i mindre grad skeptisk.

Mangel på praktisk arbeidserfaring og manglende tid til opplæring blir oppgitt som hovedårsaker blant de som er skeptiske.

I årets undersøkelse svarer 35 prosent at de er «meget skeptisk» eller «noe skeptisk» til å ansette nyutdannede ingeniører. 62 prosent svarer at de er «ikke skeptisk».

Tilsvarende tall for i fjor er henholdsvis 29 og 68 prosent.

Innenfor privat sektor svarer 39 prosent at de «meget skeptisk» eller «noe skeptisk» til å ansette nyutdannede ingeniører. I kommunal og statlig sektor svarer henholdsvis 34 og 26 prosent det samme.

Les hele saken her: http://www.tu.no/jobb/2013/02/04/mer-skepsis-til-nyutdannede-ingeniorer