Drømmer du om ny jobb? Det er ikke så altfor mange av dere..

Skrevet .

3 av 10 oppgir i en ny undersøkelse fra Manpower Group at drømmejobben er en annen jobb enn den de har i dag.

Hva er så en drømmejobb? Ifølge Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup handler det for mange om utviklingsmuligheter og frihet.

– Tre av fire mener drømmejobben er en jobb som er spennende og personlig utviklende. Jo yngre arbeidstakerne er, jo viktigere er disse kriteriene, sier Brath i en pressemelding.

Bortimot 40 prosent av deltagerne i undersøkelsen mener at drømmejobben også handler om en mulighet til å hjelpe andre.

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion på vegne av ManpowerGroup blant 1900 respondenter. Svarene fra undersøkelsen viser at det det er arbeidstagere i offentlig sektor som er mest fornøyde med jobbene sine.

Noe lignende er funnet i andre undersøkelser, herunder European Employee Index hvor ansatte i offentlig sektor oppga å ha de mest meningsfulle jobbene.