Dette skipet gjør det enklere å sette sjøbein. Årsaken er at skroget har innebyggede tanker med "motbølger" – og en unik form.Østensjø-rederiets nye hotellskip vekker oppsikt.

Skrevet .

Skipet skal være hjem for personell som jobber med offshore installasjoner, og skipet er optimalisert for å gi mest mulig komfort når det ligger oppkoblet mot offshoreinstallasjonene, skriver Sintef.no.

–Dette skipskonseptet vil bli et alternativ til halvt nedsenkbare plattformer, som i stor grad benyttes i dag. Målet med dette skipet er å lage en mer mobil hotell-enhet som kan leases av oljeselskaper som opererer flere steder i verden. Oppgaven vår har vært å gi skipet egenskaper som gjør det ekstra behagelig å bo til sjøs, forklarer Sverre Anders Alterskjær i SINTEF-selskapet Marintek.

Hotellskipet bygges på oppdrag fra Østensjø rederi og er tegnet av SALT skipsdesign på Stord.

les mer her:

http://www.sintef.no//Presserom/Fra-Geminino/Skipet-som-ikke-duver-i-bolgene/