Ressursanslagene for Barentshavet sørøst øker det totale anslaget for olje og gass i Barentshavet med 31 prosent.

Skrevet .

I ressursrapporten for 2013 som ble lagt fram av Oljedirektoratet i dag, onsdag, heter det at de totale uoppdagede ressursene i Barentshavet sørøst kan ligge på opp til 1.887 millioner fat oljeekvivalenter.

Totalt utgjør de uoppdagede ressursene i Barentshavet sørøst 10 prosent av de totale uoppdagede ressursene på norsk sokkel. Dersom det blir funn i dette området, kan ressursanslaget øke betydelig, ifølge OD.

Fordelingen mellom olje og gass er anslått til 85 prosent gass og 15 prosent olje.

I rapporten skriver OD de tror det er betydelig mer olje og gass på norsk sokkel nå enn det de trodde for to år siden. Estimatene for olje øker med 9 prosent, mens gassestimatene stiger med 23 prosent. Mesteparten av
dette er fra Barensthavet sørøst.

– Beskjeden til poltikerne er at Barentshavet Sørøst vil sikre Norge petroleumsressurser for framtidige generasjoner, sier letedirektør Sissel Eriksen til Aftenbladet.

Men hun understreker at det er betydelig usikkerhet rundt disse anslagene for Barentshavet sørøst.

– Barentshavet Sørøst vil være en betydelig tilvekst. Samtidig er usikkerheten stor. Vi har bare 2D-seismikk. Vi trenger 3D-seismikk og ikke minst brønner for å kunne si noe mer sikkert.

– Til nå er det ikke boret brønner i området, men det er boret en rekke brønner i Barentshavet sør, og denne informasjonen er viktig for Barentshavet sørøst. Vi har også begynt innsamlingen av seismikk nord for Barentshavet Sørøst, for å kunne vurdere ressurspotensialet der. Men området i sørøst får komme først, så får nordøst komme etter. Det er en politisk beslutning.

Les hele saken her: http://www.aftenbladet.no/energi/OD-skrur-opp-oljeoptimismen-i-nord-3196231.html#.Ubl9WJzI-Sp