Tre Hydro-sjefer på ett brett: Fra venstre nåværende sjef på Karmøy Trond Olaf Christophersen, tidligere sjef Are Jaastad og konsernsjef Svein Richard Brandtzæg

Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg skryter av omstillingsjobben som er gjort på Hydro Karmøy. Rosen går til både den gamle og nye sjefen

Skrevet .

Under Energirike-konferansen snakket han med begge. Are Jaastad, som for to år siden sa takk for seg som toppsjef ved aluminiumverket på Karmøy, for å starte en karriere som selvstendig konsulent.

– Det var riktig tidspunkt å slutte på, sier Jaastad, som trives veldig godt som sjef i eget selskap.

Trond Olaf Christophersen, som overtok etter Jaastad, har vært sentral i den effektiviseringsprosessen som har ført Karmøy-bedriften til verdenstoppen i produktivitet.

– Det er gjort et veldig godt arbeid på Karmøy, og vi er veldig optimistiske med tanke på det pilotprosjektet vi nå jobber med, sa Brandtzæg på konferansen.

 

Lykkes vi med piloten, vil vi skape verdens mest klima- og energieffektive produksjon for verdens raskest voksende metall.

 

Det kan styrke produksjonen ved alle våre verk i Norge, og dermed kunne sikre produksjonen av aluminium basert på fornybar vannkraft i en industri som ellers vokser seg stadig større på kullkraft i Kina.

 

Da vil også våre forskningsmiljøer ved NTNU, Sintef, IFE og UiO få ny kunnskap, nye data og nye oppgaver, som i sin tur kan forsterke vårt forsprang i den globale kunnskapskampen.

Gjennom vårt kunnskapsmessige fortrinn, våre verdensledende forskningsmiljøer, vår innovasjonskraft og vårt århundre med driftserfaring, kompetansebygging og kontinuerlige forbedringer, kan piloten befeste Norge som den globale aluminiumindustriens Silicon Valley.

I Hydro ser vi piloten som så mye mer enn et bølgeskvulp på Karmøy: Ringvirkningene kan bidra til å skape ny tro på fremtidsrettet, kunnskapsbasert fastlandsindustri, der verdiskaping og klima endelig finner sammen, sa Brandtzæg, som slo fast at en endelig avgjørelse om pilotprosjektet på Karmøy vil bli tatt neste år.