Statssekretæren i Samferdelsesdepartementet legger fram nye, skyhøye trafikktall for Hordfast mellom Sunnhordland og Bergen

Skrevet .

Statssekretær Tom-Christer Nilsen (H) i Samferdselsdepartementet viser til trafikkprognoser som ikke har vært offentlig kjent, skriver nrk.no.

Tallene er langt høyere enn Statens vegvesen tidligere har anslått på det planlagte gigantprosjektet Hordfast, som kan bli en del av norgeshistoriens største veisatsing.

Trafikktall som spriker

Hordfast skal etter planen erstatte de to fergesambandene Halhjem-Sandvikvåg og Halhjem-Våge, men fremtidens trafikktall spriker:

  • 2016: I snitt 3100 kjøretøy daglig på fergene over Bjørnafjorden
  • 2030: 10.000 kjøretøy daglig over ny bro (prognose fra Statens vegvesen)
  • 2050: 13.000 kjøretøy daglig (prognose fra Statens vegvesen)

13.000 biler daglig er mer enn fire ganger dagens trafikk på fergene, og dette tallet har blitt kritisert for å være for høyt. Blant annet av Fylkesmannen i Hordaland som mener at den samfunnsøkonomiske nytten av Hordfast er tilnærmet lik null.

Statssekretærens prognose går 2030- og 2050-tallene en høy gang:

  • 2060: 20.500 kjøretøy daglig

Les mer her:

https://www.nrk.no/hordaland/lanserer-nye-skyhoye-trafikktall-for-norges-dyreste-veiprosjekt-1.13352901