Næringslivet i Sunnhordland og på Haugalandet går sammen om en fellesuttalelse som understreker behovet for å ha et sterkt og samlet Helse Fonna i storregionen.

Skrevet .

-Vi ser på Helse Fonna som et „lim“ mellom kommunene, og som med sine attraktive arbeidsplasser bidrar til å utvikle kompetansen i regionen.

Å beholde de foretaksgrensene som vi nå har for Helse Fonna mener vi sikrer det beste helsetilbudet til befolkningen i dette sterkt voksende området mellom Bergen og Stavanger, sier lederne i Stord Næringsråd, Anne Grete Sandtorv og Haugesundregionens Næringsforening, Egil Severeide.

Til sammen representerer disse to næringsorganisasjonene rundt 1800 bedrifter i storregionen.

Begge understreker sterkt behovet for å ha en stedlig ledelse ved de somatiske sykehusene for å sikre lokal medvirkning til helseforetakets langsiktige utvikling.

Det er også viktig å sikre heldøgnlige spesialisttilbud til befolkningen i Sunnhordland.

Et kvalitetsterkt og forutsigbart lokalsykehus vil gi den nødvendige trygghet i hverdagen, noe som igjen er viktig for næringslivet når bedriftene rekrutterer arbeidskraft, heter det i uttalelsen.

Et godt fungerende lokalsykehus er videre viktig for beredskapen for de store industrivirksomhetene i regionen.

Næringsorganisasjonene oppfordrer Helse Fonna til å videreutvikle samarbeidet med utdanningsinstitusjonene innenfor sykepleierutdanning ved HSH og innenfor helsefagopplæring ved de videregående skolene.

-Dette er viktig med tanke på praksis- og lærlingplassar, mener Sandtorv og Severeide