En kunstig øy med fornybart drivstoff, er et av fremtidsscenariene hos Wärtsilä.

Kunstig øy med fornybart drifstoff, flere skip i konvoi og leasing av motorer er bare noe av det Wärtsilä ser for seg i fremtidens shipping.

Skrevet .

AdTech Ad
Selskapet har laget seks ulike visjoner som viser hvordan skipsfarten kan bli grønnere, skriver sysla.no

– Hovedgrunnen til at vi startet arbeidet, er at vi ser at markedet er i kraftig endring. Vi trenger å få folk, spesielt internt, til å begynne å tenke nytt. Visjonene er så åpent definerte, at folk i industrien kan legge sine egne meninger inn i dem, sier Willie Wågen, direktør for markedsinnovasjon hos Wärtsilä på Stord.

Han har ledet arbeidet med visjonene, og mener alle er realistiske.

– De er basert på trender i markedet. Det er tre hovedtrender som ligger til grunn for konseptene: Den første er grønn energitransformasjon, med en overgang til renere energikilder. Trend nummer to er digitalisering, mer autonome båter med mindre folk om bord. Trend nummer tre er nye forretningsmodeller som kommer av delingsøkonomien, og som er inspirert av Uber og Airbnb. Flere startup-selskaper jobber med denne type teknologi inn mot shipping.

Les mer:

http://syslagronn.no/2016/09/07/syslagronn/dette-vil-de-gjore-for-a-fa-skipsfarten-gronnere_151070/?_ga=1.176739629.9