Fra nyttår vil nye Haugaland Vekst - med ni kommuner - kunne være operativt. Her er fylkesordfører Janne Johnsen (fra høyre), og ordførerne Ole Johan Vierdal (Vindafjord), Harald Stakkestad (Tysvær), Ruth G.Ø.Eriksen (Sveio), Petter Steen jr. (Haugesund), Aase Simonsen (Karmøy), Sigve Sørheim (Etne) og Kyrre Lindanger (Bokn).

Haugaland Vekst utvides fra fem til ni kommuner og skal etter planen være operative fra nyttår.

Skrevet .

Karmøy formannskap ga sin tilslutning sist uke, og også de andre kommunene har gitt sin tilslutning, eller gjør det de nærmeste dagene. Om ikke noe overraskende skjer i kommunestyrene, blir Haugaland Vekst dermed utvidet fra fem til ni kommuner. I tillegg er Rogaland fylkeskommune med på eiersiden, skriver Haugesunds Avis.

Den nye ordningen legger opp til et todelt medlemskap: Et som går på lokalt næringsarbeid og et som går på regionalt utviklingsarbeid. De nåværende deltakerkommunene, Haugesund, Tysvær, Bokn, Utsira og Sveio, har fullt medlemskap. De nye kommunene, Karmøy, Vindafjord, Etne og Sauda, skal etter planen bare være med på den regionale delen. Altså beholder de de lokale næringstjenestene i egen kommuneadministrasjon.

I saksframlegget som kommunene i disse dager tar stilling til, blir alle kommunene likeverdige eiere. De nye medlemmene går inn med 100.000 kroner i selskapskapital. Driftskostnadene fordeles derimot mer ujevnt. Kommunene som har avtale om lokal næringsservice betaler fra 121.000 kroner (Utsira) til 3,88 millioner (Haugesund).

De regionale tjenestene skilles ut og fordeles etter innbyggertall. Det betyr at Karmøy skal betale 555.000 kroner for å være med i det gode regionale selskap. Haugesund følger med 488.000 kroner. De tre andre ferskingene Vindafjord, Etne og Sauda skal betale henholdsvis 142.000, 84.000 og 93.000 kroner. Summene gjelder om 2013 hadde vært et helt driftsår.

– De siste kommunestyremøtene skal være i desember. Går alt etter planen, blir det representantskapsmøte der utvidelsen formelt vedtas før jul. Da kan vi være operative fra første januar, sier administrerende direktør K. Tormod Karlsen i Haugaland Vekst.