Det boblet med ideer da en gruppe bypatrioiter møtte det britiske arkitektfirma som har tegnet Haugesunds nye bydel. Storesundskjærene kan bli en attraktivitet for  regionsenteret, mente mange.

Skrevet .

Tre arkitekter fra det britiske arkitektfirmaet Binom Architects presenterte sine visjoner for et førttitalls personer under en workshop i regi av Haugesund kommune denne uka.

Det London-baserte firmaet har fått i oppdrag å utvikle en mulighetsstudie for en ny urban utvikling av Storasundskjærene.

Firmaet presenterte tre ulike fremtidsscenarier for arkitekter, politikere, utbyggere planleggere og representanter fra bedrifter og næringsorganisasjoner.

Hvilke muligheter kan en ny øy ved Storasundskjærene skape for byen og regionen? Hva skal den inneholde av virksomhet?

Utgangspunktet for workshopen er at Storesundskjærene kan bli en stor ressurs for byen fordi det gjennom tilgang på steinmasse fra T-forbindelsen og Rogfast er mulig å bygge opp en øy med mulig areal på opptil 140.000 kvadratmeter.

Følgelig får byen en mulighet til å planlegge en sentrumsnær, ny bydel helt fra bunnen av. Diskusjonen i workshopen gikk i stor grad ut på hva øya skal inneholde.

Skal det være næring, boliger, kultur eller andre aktiviteter? Skal øya bli byens cruisehavn? Skal det være en bro for biler/tungtransport og en for gående.Kan du kombineres? Hvilke handelstilbud skal det gis rom for? Kan det bli en konkurrent til Haugesund sentrum?

Gruppearbeidene avdekket et stort engasjement blant deltakerne. Det var stor enighet om at scenariene åpner spennende og unike muligheter for utvikling av byens attraktivitet.

Men det var også dem som var skeptiske, og minnet om at drømmene ikke kan virkeliggjøres uten at det finnes investorer som ser mulighetene i en slik utbygging.

Og at det kan ta laaaang tid.

Uansett: Resultatet av dialogen vil være et viktig grunnlag for videre arbeid med rullering av kommunedelplan for Haugesund sentrum.

Det er defintivt ikke siste gang vi vil se planer for utvikling av Haugesunds nye ekspansjonsområde..