Geminor på Karmøy, fjorårs kandidat til "Årets bedrift", skal sikre avfallshåndtering for Karmøy kommune

Skrevet .

I en pressemelding opplyser Karmøy kommune at det er selskapet Geminor AS som skal ta seg av avfallshåndteringen i de neste to årene.

Husholdningsavfall fra karmøybuen skal ikke lenger fraktes til Sverige, men vil fordeles mellom Stavanger og Bergen

Geminor AS er et lokalt selskap på Karmøy, og er et av Nord-Europas største innen avfallshåndtering til energigjenvinning.

Avtalen gjelder en estimert mengde på 11.600 tonn restavfall i tillegg til ca 4000 tonn grovere restavfall og trevirke, skriver kommunen i pressemeldingen.

Avtalen løper videre over 2 år med opsjon på ytterligere 1+1 år og har en estimert totalverdi på ca 60. millioner kroner over fire år.

Ifølge pressemeldingen skal avfallet leveres til BIR Avfallsenergi i Bergen og delvis til Forus Energigjenvinning.

Dette vil sørge for en betydelig reduksjon i CO2-utslippene fra transport på grunn av den reduserte kjøreavstanden og bruk av båt for trevirke, skriver kommunen.

Selve avtalen vil signeres i  på rådhuset i Kopervik tirsdag.

Det er torvastadbuen Kjetil Vikingstad som er hovedaksjonær og daglig leder i selskapet, som har gjort det svært godt gjennom mange år.

Her en oppstilling fra Proff.no:

2015 2014 2013
Sum driftsinntekter 373 009 324 560 317 353
Driftsresultat 10 729 14 763 15 684
Resultat før skatt 19 709 15 872 19 235
Sum eiendeler 110 723 84 439 80 311
Egenkapitalandel i % 33,8 34,1 26,5