Paul Aunaas fra Swix Sport hovedkontor gav en god innføring og tips i metoder for preparering av langrennsski.

Under næringsforeningens doble smørekurs fikk deltagerne både servert frokost, smøreteknikk for ski, og en egen smøretest for å belyse om en er på trygg grunn i forhold til lovverk.

Skrevet .

Advokat Hans-Jacob Reinlund Sæther fra Eurojuris innledet møte med å snakke om grensen mellom aksepterte kostnader til kundepleie og straffbare kostnader til smøring, altså korrupsjon.

Han gav deltagerne en liten uhøytidelig «smøretest» slik at næringsaktører selv kan teste seg selv i de tilfeller der en er i tvil om en er på rett side av lovverket- I slike tilfeller mente Sæther at et kan være lurt å stille seg følgende spørsmål:

  1. Vil du selv ha god samvittighet om du tar i mot et slikt gode fra en bedrift?
  2. Er det uproblematisk å fortelle andre om det?
  3. Er det greit at det står om det i avisen?

Dersom svaret er ja på alle tre spørsmålene, er det god grunn til å regne med at en er på trygg grunn i følge Sæther, som også viste til flere domsavsigelser i korrupsrelaterte saker.

Andre del av møte var viet en helt annen type smøring, nemlig skismøring, der sørger Paul Aunaas fra Swix Sport hovedkontor gav en god innføring og tips i metoder for preparering av langrennsski.