Ansvarlig redaktør Alexander Urrang Hauge og daglig leder Øivind Lindøe er svært tilfreds med utviklingen i Tv Haugaland

TV Haugaland har blitt en lønnsom lokal TV-stasjon.

Skrevet .

TV Haugaland økte omsetningen med hele 3 millioner fra 2013 til 2014. Driftsresultatet er de siste år løftet fra minus kr 524 000 i 2012 til et positivt resultat på kr 944 000 i 2014.

«Vi er svært fornøyde med utviklingen, og spesielt med tanke på at 2014 var et spesielt år med flyttekostnader, dobbel husleie og en rekke engangsinvesteringer i nytt studio», sier daglig leder Øivind Lindøe. Lindøe tror også at 2015 kan bli et vekstår basert på starten på inneværende år.

Lindøe sier at kvaliteten på både redaksjonelt innhold og TV-reklamen er årsaken til at annonsørene gir oss tilliten og legger markedsbudsjetter til kanalen. TV Haugaland produserer 500 timer redaksjonelt innhold per år, og omlag 400 reklamefilmer. Ansvarlig redaktør Alexander Urrang Hauge sier at veksten nå gjør at redaksjonen styrkes, spesielt med flere frontredigerere og bemanning kveld og helger.

Styreleder Asle Skjærstad fremhever at det har vært en pågående profesjonalisering av driften, og at man når ser resultater av dette.

TV Haugaland ble etablert i 1994, og dekker Nord Rogaland og Sør Hordaland (Sunhordland) fylke – et nedsalgsfelt med 150 000 innbyggere.

Grafen under viser utviklingen i driftsresultat for Tv Haugaland de siste årene.

tvh graf